Sprog:
  • English
  • Dansk

Lyddæmper kan konverteres til effektiv scrubber-løsning

11/04/2015

PureteQ har i samarbejde med den hollandske virksomhed AXCES, der fremstiller lyddæmpningssystemer til blandt andet skibsfarten, designet en løsning, hvor en lyddæmper relativt nemt kan konverteres til en fuld funktionsdygtig Turbo Scrubber.

Rederierne kan høste store fordele i forbindelse med nybygninger, ved at forberede skibene til en scrubber-installation, når der alligevel skal installeres lyddæmper på skibet. Hvis kunden ikke på forkant ved, om skibet kommer til at sejle i ECA/SECA området, kan det være en særdeles billig løsning, at gøre skibet forberedt til scrubber-installationen, med henblik på at kunne opfylde de kommende 2020-lovkrav, som betyder reducering af svovlgas med 98%.

-Vi er glade for, at vi i samarbejde med AXCES, kan tilbyde en effektiv og fremtidssikker lyddæmper- og scrubberløsning. Montering af scrubber-røret er en dyr og relativ kompliceret proces, så fordelen er derfor at montere Scrubber-røret med lyddæmper fra start af, og kunden kan således spare mange penge forklarer Senior Vice President Henrik Pander, PureteQ.

I tilfælde, hvor der ikke sprøjtes vand igennem scrubberen, vil scrubber-røret ikke dæmpe lyden tilstrækkeligt, og det vil resultere i et ganske højt støjniveau, til stor gene for omgivelserne. Her klarer lyddæmperen dette problem.

Den designede lyddæmper- og scrubberløsning vil oftest leveres som en kundetilpasset løsning, og være optimeret i forhold til det enkelte skibs motor og konstruktion.

Det nye lyddæmper og scrubber koncept præsenteres på den internationale maritime messe Europort i Rotterdam i dagene 3.- 6. november 2015. Kik forbi AXCES stand no. 8206, hvor Henrik Pander, PureteQ kan træffes.