Sprog:
  • English
  • Dansk

PureteQ medlem af Interferry

08/18/2015

PureteQ bliver medlem af Interferry, som er en international anerkendt sammenslutning inden for skibsfart. Interferry repræsenterer færgeindustrien på verdensplan, og har i øjeblikket over 200 medlemsvirksomheder fordelt på 35 lande.

Foreningen omfatter alle typer af færge-operatører og leverandører, og har til formål at fremme netværk og kommunikation på verdensplan. Desuden repræsenterer Interferry færgeindustrien på det reguleringsmæssige og politiske område.