Sprog:
  • English
  • Dansk
Forside - Virksomheden

Om PureteQ

PureteQ er en ingeniørvirksomhed, som specialiserer sig i udvikling af patenterede og højteknologiske procesløsninger inklusiv montering, opstart og indkøring.

Vi løser miljøtekniske problemer for vores kunder i on- og offshore industrien samt i den maritime sektor. Vi har fokus på løsning af anerkendte problemer inden for forbrændingsteknik, fx anvendelse af alternativ energi samt rensning og varmegenvinding af røggas. Vi leverer teknologier som renser olie- og kemikalieforurenet procesvand fra offshore og landbaseret industri.

PureteQ er et firma i Dansk Synergi Koncernen med administration, testcenter og produktion i Svendborg i den sydlige del af Danmark og med salgskontor i Tyskland.

”We transform environmental issues into sustainable solutions”

Historien

PureteQ, som blev etableret i 2010, udvikler højteknologiske og økonomisk bæredygtige miljøteknologier. Ingeniørvirksomheden har fokus på at løse anerkendte miljøtekniske problemer og udvikle teknologier som til stadighed er på forkant med lovgivning og myndighedskrav. PureteQ’s bæredygtige teknologiløsninger udvikles til den maritime sektor, on- og offshore industrien samt energisektoren.

I takt med at skibsfartens behov for en mere grøn og bæredygtig profil og som ultimo 2014 udmøntes via ny lovgivning om reduceret svovludledning, er PureteQ’s strategiske hovedfokus i fremtiden løsninger til reducering af forurenende røggasser fra skibsfarten.

PureteQ samarbejder bl.a. med den internationale maritime rådgivningsvirksomhed Erria a/s, som har aktiviteter inden for shipping og shipping relaterede forretningsområder, herunder udvikling og projektledelse på nybygninger og ombygninger samt skibsdesign.

PureteQ’s øvrige forretningsområder er baseret på patenteret miljøteknologi til:

  • Rensning af processpildevand fra industrivirksomheder, energisektoren og olie & gas branchen.
  • Rensning og varmegenvinding af røggas fra særligt forurenende virksomheder, herunder biomasse fyrede kraftvarmeværker.
  • Energiudnyttelse af flydende industrielle biprodukter, farligt affald og andre alternative brændstoffer med lavt energiindhold og højt vandindhold.

 

PureteQ’s teknologier patenteres og anlæggene bygges i fuld skala i PureteQ’s produktionsfaciliteter i Svendborg.  Anlæggene testes sammen med akkrediterede GTS institutter og installeres herefter hos kunder.

PureteQ har siden etableringsåret 2010 samarbejdet med opfinderen Dennis Søgaard, der har mere end 25 års praktisk erfaring med håndtering af miljøfarligt affald og genvinding af vigtige ressourcer fra den forurenende on- og offshore industri.

PureteQ beskæftiger primært ingeniører, maskinmestre og teknikere med stærke kompetencer inden for hver deres felt. Tilsammen udgør vi et dynamisk team, der konstant har fokus på at udvikle, teste samt i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, at implementere teknologiløsninger der kan omdanne og genskabe vigtige ressourcer som ren luft og rent vand.