Sprog:
 • English
 • Dansk
Forside - Teknologi - Vandrensning

Procesvand

PureteQ ”Multi Stripper” er et anlæg til rensning af vand fra procesanlæg. Den højteknologiske og patenterede Multi Stripper er velegnet til rensning af aggressivt røggaskondensat på kraftvarmeværker samt forurenet procesvand fra andre industrielle processer. Det forurenede vand indeholder typisk et bredt spektrum af kemiske stoffer herunder tungmetaller, salte, suspenderet stof og flyveaske samt en række organiske komponenter som olie, PAH (tjærestoffer) og formaldehyd.

Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning i standardcontainere. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, koncentration og placering.

Kontakt os for en gennemgang af muligheder og økonomi på netop dit anlæg.

 • PureteQ ”Multi Stripper” renser effektivt procesvand for sulfat og tungmetaller
 • Sikrer at gældende regler for udledning af sulfat og tungmetaller overholdes
 • Sparer brug af natriumhydroxid og andre kemikalier
 • Reducerer vandforbruget til røggasrensning
 • Reducerer belægninger i scrubber systemer og andet udstyr
 • Forbedrer effektiviteten af røggasrenseanlæg
 • Reducerer vedligeholdelsesomkostninger
Download PDF
Multi Stripper

Produceret vand

PureteQ ”Produced Water Plant (PWP)” kan effektivt og sikkert separere blandinger af kemikalier, olie og vand. Anlægget er patenteret og leveres som en ”plug and play” løsning med egen touch skærm til styring og regulering. Anlægget leveres normalt som en turnkey løsning integreret i container.Processen kan tillige integreres in-situ hvor det ønskes, fx hvor det er hele søer, som skal renses. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. PWP er baseret på mikropartikel adsorption af giftige kemikalier. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering. Anlæggene produceres efter ønske til montering i zoneområder (ATEX, PED).

Kontakt os for en gennemgang af muligheder og økonomi på netop dit anlæg.

 • PureteQ ” PWP” er udviklet til at rense forurenet vand fra forskellige industriprocesser og øge nitrifikationsgraden i vandet, så evt. efterfølgende biologiske renseprocesser boostes.
 • Kan effektivt separere organiske og uorganiske medier fra forurenet vand
 • Kan effektivt separere olie fra: produceret vand i olieproduktion, skifergas produktion og oliesand produktion
 • Fjerner/reducerer indholdet af bioakkumulerbare stoffer, benzener m.m.
 • De separerede stoffer kan effektivt forbrændes i PureteQ ”Intensive Combustion System” og dermed omdannes til ren energi
 • PureteQ ”PWP” kan kombineres med PureteQ Hydrocarbon Extraction Plant, hvor der er tale om svært forurenet vand, eller fungere som stand-alone.
Download PDF
WDS

Olie/kemikalieforurenet vand

PureteQ ”Hydrocarbon Extraction Plant (HCE)” kan effektivt og sikkert separere blandinger af kemikalier, olie og vand. Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning med egen touch skærm til styring og regulering. Anlægget leveres normalt som turnkey løsning integreret i container. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. HCE plant er baseret på solvent ekstraktion af bioakkumulerbare stoffer. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering. Anlæggene produceres i.h.t. ATEX, PED.

Kontakt os for en gennemgang af muligheder og økonomi på netop dit anlæg.

 • PureteQ ” HCE Plant” er udviklet til at rense forurenet vand fra forskellige industriprocesser
 • Kan effektivt separere organiske og uorganiske medier fra forurenet vand
 • Fjerner/reducerer indholdet af bioakkumulerbare stoffer, benzener m.m.
 • De separerede stoffer kan effektivt forbrændes i PureteQ ”Intensive Combustion System” og dermed omdannes til ren energi
 • PureteQ ”HCE Plant” gendanner affaldsprodukter til ressourcer som rent vand og energi
Download PDF
Multi Stripper
Download PDF
WDS