Sprog:
 • English
 • Dansk
Forside - Teknologi - Separering

Termisk destillation

PureteQ ”Evaporator” kan effektivt og sikkert udskille vand fra kemikalier og olie. Fordampnings teknologien gør det muligt at øge koncentrationer eller separere forurenende stoffer i flydende affald, og ændre det til et rent produkt, som kan genanvendes. Eksempler er fortyndet lud og olie med højt indhold af vand, der kan renses og sendes tilbage til producenten.

Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning med egen touch skærm til styring og regulering. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering. Anlæggene produceres i.h.t. ATEX, PED. Kontakt os for en gennemgang af muligheder på netop dit anlæg.

PureteQ "Evaporator" er udviklet til at omsætte farligt affald til rene produkter og brændstoffer

Particle Separator

PureteQ ”Particle Separator” kan effektivt og med lavt energiforbrug separere partikler som udfældes af procesvand. Den kan fx erstatte en dekanter på en Multi Stripper og er næsten lydløs i drift. Particle Separator kan opkoncentrere partikelmasse til 60% TS.

Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning med egen touch skærm til styring og regulering. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, koncentration og placering.

Bokse

 • PureteQ ”Particle Separator” er udviklet til at fælde partikler fra Multi Stripper, men kan anvendes til mange andre formål
 • Kan effektivt separere kalkbaseret slam
 • Stort set lydløs undtaget ved periodevis tømning
 • Energieffektiv – energiforbrug er mindre end 0,25 kWh/1800 l rensekapacitet

Ekstraktion

PureteQ ”Hydrocarbon Extraction Plant (HCE)” kan effektivt og sikkert separere blandinger af kemikalier, olie og vand. Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning med egen touch skærm til styring og regulering. Anlægget leveres normalt som turnkey løsning integreret i container. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. HCE plant er baseret på solvent ekstraktion af bioakkumulerbare stoffer. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering. Anlæggene produceres i.h.t. ATEX, PED.

Kontakt os for en gennemgang af muligheder og økonomi på netop dit anlæg.

 • PureteQ ” HCE Plant” er udviklet til at rense forurenet vand fra forskellige industriprocesser
 • Kan effektivt separere organiske og uorganiske medier fra forurenet vand
 • Fjerner/reducerer indholdet af bioakkumulerbare stoffer, benzener m.m.
 • De separerede stoffer kan effektivt forbrændes i PureteQ ”Intensive Combustion System” og dermed omdannes til ren energi
 • PureteQ ”HCE Plant” gendanner affaldsprodukter til ressourcer som rent vand og energi