Sprog:
 • English
 • Dansk
Forside - Teknologi - Røggasrensning

Energigenvinding

PureteQ ”Turbo Scrubber” Højteknologisk skrubbersystem i komposit velegnet til rensning af røg fra energiudnyttelse af biomasse og af røggas fra særligt forurenende industrier. PureteQ har udviklet, konstrueret og patenteret et nyskabende skrubbersystem til varmegenvinding og rensning af røggas fra fx  biomassefyrede kedler på kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg, industri og på naturgas-drevne forbrændingsmotorer. Hydrodynamisk væskefordeling sikrer optimal optagelse af forurenende stoffer så som svovlsyre, saltsyre og partikler.

Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering.

Kontakt os for en gennemgang af muligheder og økonomi på netop dit anlæg.

 • PureteQ ”Turbo Scrubber” renser røggas fra kedler og motorer effektivt for svovl, saltsyre, partikler og tungmetaller
 • Har en stor og effektiv kontaktflade, hvilket giver et kompakt anlæg som kan installeres overalt
 • Forbedrer virkningsgraden på anlægget, da røggassen anvendes til opvarmning af vand. Herved genvindes energi
 • Fleksibelt modulopbygget design sikrer hurtig og smidig installation med minimalt nedetid på anlægget
 • Alle væskeberørte dele i en PureteQ Turbo Scrubber er fremstillet i kompositmaterialer, som tåler stærke syrer, baser og aggressive salte.
Download PDF
Turbo Scrubber
Biomasse og industri
Download PDF
Turbo Scrubber
Halm

Afsvovling af røggas

PureteQ ”Turbo Scrubber” Højteknologisk skrubbersystem i komposit til rensning af røggas fra særligt forurenende industri til lands og til vands. PureteQ har udviklet, konstrueret og patenteret et nyskabende skrubbersystem til varmegenvinding og rensning af røggas fx fra biomassefyrede kedler på kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg, industri og på naturgas-drevne forbrændingsmotorer. Hydrodynamisk væskefordeling sikrer optimal optagelse af forurenende stoffer så som svovlsyre, saltsyre og partikler.

Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering.

Kontakt os for en gennemgang af muligheder og økonomi på netop dit anlæg.

 • PureteQ ”Turbo Scrubber” renser røggas fra kedler og motorer, og er effektivt for svovl, saltsyre, partikler og tungmetaller
 • Har en stor og effektiv kontaktflade, hvilket giver et kompakt anlæg som kan installeres overalt
 • Forbedrer virkningsgraden på anlægget, da røggassen anvendes til opvarmning af vand. Herved genvindes energi
 • Fleksibelt modulopbygget design sikrer hurtig og smidig installation med et minimumaf nedetid på anlægget under installation
 • Alle væskeberørte dele i en PureteQ Turbo Scrubber er fremstillet i kompositmaterialer, som tåler stærke syrer, baser og aggressive salte.
Download PDF
Turbo Scrubber
Biomasse og industri