Sprog:
  • English
  • Dansk
Forside - Teknologi - Maritime

PureteQ Maritime Turbo Scrubber

PureteQ Maritime Turbo Scrubber, er et hightech skrubbersystem til rensning af røggas fra maritime motorer og kedler. Den hydrodynamiske fordeling af væske sikrer optimal absorption af svovlsyre og partikler.

PureteQ har udviklet, produceret og patenteret en helt ny skrubber til rensning af røggas. PureteQ Maritime Turbo Scrubber overgår de fleste traditionelle skrubbersystemer med hensyn til vægt, effektivitet og indbygningsmuligheder.

En specialdesignet turbo quenche sikrer en hurtig og effektiv køling af udstødningsgassen inden svovlsyre og andre partikler fjernes fra røggassen. Temperaturen reduceres med mere end 75% på mindre end 0,3 s.

Download PDF
Maritime Turbo Scrubber

Teknologien

Teknologien bag PureteQ Maritime Turbo Scrubber er et kommercielt attraktivt alternativ til dyre brændstoffer med lavt svovlindhold - og teknologien overholder kravene fra IMO- og EU-regulativer vedrørende emission.

Marineindustrien står over for at skulle indføre nye teknologier og/eller driftsmæssig praksis, for at kunne overholde strengere internationale, nationale og lokale regulativer. Formålet er at reducere emissioner i forbindelse med skibsfart.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at udstødningsgasser fra interne forbrændingsmotorer og kedler har en negativ effekt på den menneskelige organisme og på følsomme økosystemer.

Målet for de regulativer, som er indført af IMO (International Maritime Organization), EU (den europæiske union), EPA (US Environmental Protection Agency) og CARB (California Air Resources Board), er at reducere shippingbranchens andel af emission på globalt såvel som lokalt plan.

Et afgørende mål i forbindelse med denne lovgivning er at reducere emissionen af svovloxider (SOx) fra de meget svovlholdige marinebrændstoffer. Lovgivningen af 1997 (MARPOL Annex VI) blev bearbejdet i 2005 som beskrevet i resolutionen MEPC 184(59). Den 1. januar 2015 vil EU Sulfur Directive 2012/33/EU medføre en omfattende reduktion af shippingrelateret emission af svovldioxid, hvilket kommer til at få afgørende betydning for shipping i Nordeuropa. Direktivet påbyder, at skibsfart i Den Engelske Kanal, Nordsøen og Østersøen (det nordeuropæiske emissionskontrolområde) skal anvende bunkerolie med et maksimalt svovlindhold på 0,1 % eller bruge alternative metoder til at opnå en tilsvarende effekt.

Disse bestemmelser har i nogen tid været gældende for Nordamerikas og Canadas kystfarvande. Visse områder vil muligvis også være underlagt nationale eller regionale regulativer, og det står endnu ikke klart, hvor skrubbere af typerne "open loop" henholdsvis "closed loop" kan anvendes. De aktuelt fastsatte ECA-områder er:

  • Østersøen – som defineret i Annex I of MARPOL (kun SOx);
  • Nordsøen – som defineret i Annex V of MARPOL (kun SOx);
  • Nordamerika, herunder størstedelen af den amerikanske og den canadiske kystlinje – som defineret i Appendix VII of Annex VI of MARPOL (SOx, NOx og PM); samt
  • Det Caribiske Hav (USA), herunder Puerto Rico og Amerikanske jomfruøer – som defineret i Appendix VII of Annex VI of MARPOL (SOx, NOx og PM).

Yderligere ECA-områder, der i øjeblikket er under drøftelse, ses herunder

I oktober 2008 indarbejdede 58th IMO MEPC-sessionen betydelige ændringer af Annex VI under Resolution MEPC 176(58). Hermed blev den globale grænse for svovlbaseret brændstof reduceret til 3,5 % med ikrafttrædelse den 1. januar 2012 og med yderligere reduktion til 0,5 % globalt fra den 1. januar 2020. Implementeringsdatoen i 2020 skal i 2018 vurderes i forhold til tilgængeligheden af brændstofolie med henblik på overholdelse af grænsen på 0,5 %. Denne vurdering skal afgøre, om implementeringsdatoen skal udskydes til senest 2025.

Skibsdesignere, -ejere og rederier har overordnet set tre muligheder for overholdelse af SOx-regulativerne:

  1. Brug af marinebrændstoffer med lavt restniveau af svovl eller destillat i eksisterende maskiner
  2. Installation af nye maskiner (eller om muligt konvertering af eksisterende maskiner), der er udviklet til at anvende alternative brændstoffer med grundlæggende lavt svovlindhold, f.eks. LNG (flydende naturgas)
  3. Installation af skrubbersystemer til rensning af udstødningsgasser

Mange eksperter formoder, at prisforskellene mellem HFO og brændstoffer med lavt svovlindhold som f.eks. MGO fortsat vil stige pga. øget efterspørgsel på MGO fra januar 2015.

I øjeblikket er der ikke nok landbaserede LNG-faciliteter/opfyldningsstationer til at betjene et større antal LNG-drevne skibe. Desuden er der nogen usikkerhed om gasprisernes udvikling i fremtiden, og hvem der skal betale for den nødvendige infrastruktur. Denne type installationer udgør endvidere en betydeligt større miljømæssig belastning end andre løsninger.

Vådskrubbere er en velafprøvet teknologi i landbaserede brancher, og det samme gør sig gældende for skrubbere til inaktive gassystemer på kemikalietankskibe. Men installationen af fartøjsbaserede skrubbersystemer er først på det seneste begyndt at tage fart. Fartøjer, der opererer i ECA-områder mere end 50 % af tiden, bør overveje fordelene ved installation af skrubbersystemer, da der ofte er meget kort tilbagebetalingstid (ROI).

PureteQ Maritime Turbo Scrubber tilbyder en kompakt og økonomisk fordelagtig løsning til reduktion af SOx-udledning og partikelstoffer (PM) af hensyn til miljøet.

Samarbejder og foreninger