Sprog:
 • English
 • Dansk
Forside - Teknologi - Forbrænding

Forbrænding

PureteQ ”Energy System” er det nye patenterede og højeffektive forbrændingsanlæg, som konverterer flydende industrielle biprodukter og farligt affald til ren energi. Systemet er en økonomisk og miljømæssig bæredygtig løsning på energiomsætning af flydende alternative brændstoffer med lav brændværdi og højt vandindhold.

Anlægget kan leveres som en turnkey løsning og er baseret på flere af PureteQ’s teknologier herunder Intensive Combustion System (ICS), brændstofbereder, Turbo Scrubber, Multi Stripper og Particle Separator. Kontakt os for en gennemgang af muligheder og hør om de økonomiske fordele på netop dit anlæg.

Download PDF
Energy System

Farligt affald

PureteQ ”Intensive Combustion System” PureteQ har udviklet, konstrueret og patenteret et nyt unikt brændkammer, der nu gør det muligt at konvertere en bred vifte af lavværdige og svært brændbare stoffer, industrielle biprodukter og farligt affald til brugbar energi på en både miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning. Dette gør installation og indkøring til en hurtig sag. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering. Kontakt os for en gennemgang af muligheder og hør om de økonomiske fordele på netop dit anlæg.

 

 • PureteQ ”Intensive Combustion System” omdanner flydende affaldsprodukter og lavværdige brændstoffer til ren energi
 • Forbrænder vanskeligt håndterbare brændstoffer og industrielle biprodukter miljømæssigt forsvarligt
 • Forbrænder brændstoffer med lav brændværdi og højt vandindhold
 • Unik styring som sikrer optimal forbrændingstemperatur, og dermed begrænser udledning af NOx
 • En kombination af pyrolyse og vandgassyntese sikrer en ren forbrænding (lav eller ingen CO)
 • PureteQ ICS kan monteres på nye såvel som eksisterende kedelinstallationer, enten som en enkeltstående hovedbrænder eller som en medforbrændende satellitløsning på større ovne.
Download PDF
Intensive Combustion System

Industrielle biprodukter

PureteQ ”Fuel Conditioner” er et anlæg, der kan omdanne biprodukter fra forskellige industriprocesser til brændbart fuel. Denne fuel kan afhængig af brændværdi, vandindhold og sammensætning anvendes i standardkedler. Er der tale om vanskelig brændbart stof, kan anlægget kombineres med PureteQ ”Intensive Combustion System”.

Anlægget kan leveres som en ”plug and play” løsning. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, viskositet, densitet, temperatur og placering.  
Kontakt os for en gennemgang af muligheder på netop dit anlæg.

Bokse

 • PureteQ ”Fuel Conditioner” er udviklet til at forbehandle brændstoffer af forskellige typer til en optimal beskaffenhed, før det ledes til brændkammer
 • Er selvregulerende og uafhængig af viskositet, densitet og brændværdi
 • Giver mulighed for at justere brændstoffets indfødnings-temperatur
 • Leverer en emulsion/suspension ved brug af hjælpestoffer, der sænker NOx og giver renere forbrænding
 • Har en styring som sikrer optimal forbrændingstemperatur, hvilket begrænser udledning af NOx
 • PureteQ ”Fuel Conditioner” kan kobles på en eksisterende standardkedel
Download PDF
Intensive Combustion System

Alternative brændstoffer

PureteQ ”Fuel Conditioner” er et anlæg, der kan omdanne alternative brændstoffer fra forskellige industriprocesser til brændbart fuel. Denne fuel kan afhængig af brændværdi, vandindhold og sammensætning anvendes i standardkedler og hvis fuel er vanskeligt brændbart, kan det omdannes til ren brændstof i PureteQ ”Intensive Combustion System”.

 Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, viskositet, densitet, temperatur og placering.  
Kontakt os for en gennemgang af muligheder på netop dit anlæg.

 • PureteQ ”Fuel Conditioner” er udviklet til at forbehandle brændstoffer af forskellige typer til en optimal beskaffenhed, før det ledes til brændkammer
 • Er selvregulerende og uafhængig af viskositet, densitet og brændværdi
 • Giver mulighed for at justere brændstoffets indfødnings-temperatur
 • Leverer en emulsion/suspension ved brug af hjælpestoffer, der sænker NOx og giver renere forbrænding
 • Styring som sikrer optimal forbrændingstemperatur. Det begrænser udledning af NOx
 • PureteQ ”Fuel Conditioner” kan kobles på en eksisterende standardkedel
Download PDF
Intensive Combustion System