Sprog:
  • English
  • Dansk
Forside - Teknologi - Findeling

Optimering af Biomasse

PureteQ ”Minimeizer” kan hurtigt og sikkert findele forskellige organiske materialer til et effektivt medie til udvinding af biogas.

Anlægget leveres som en ”plug and play” løsning. Dette medfører en smidig og hurtig installation og indkøring, med et minimum af nedetid på det eksisterende anlæg. Anlægget er fleksibelt med hensyn til mængder, temperatur og placering.

Kontakt os for en gennemgang af muligheder og økonomi på netop dit anlæg

  • PureteQ ”Minimeizer” er udviklet til at findele organiske produkter, før disse ledes til biogas reaktorer.
  • Kan åbne selv kraftige fibre, så gasproduktionen sker hurtigere og dermed øges
  • Findeler fibre, således at flydelag i reaktorer og lagertanke reduceres
  • Mikser effektivt forskellige medier, så disse udgør en ensartet og let pumpbar masse
  • Er ikke følsom over for sten og andre urenheder i produkterne
  • PureteQ ” Minimeizer” kan kobles på et eksisterende biogas anlæg eller monteres på reaktorer for at øge gasudbytte ved kontinuerlig bearbejdning af indholdet