Sprog:
  • English
  • Dansk
Forside - Teknologi

Teknologier som løser anerkendte miljømæssige problemer

 

PureteQ udvikler højteknologiske og patenterede procesmoduler, som kan fungere som enkeltstående moduler eller kombineres i anlæg. Anlæggene bygges i fuld skala i vores produktionsfaciliteter i Svendborg, og testes sammen med akkrediterede GTS institutter, hvorefter de installeres hos kunden.

De patenterede teknologier løser følgende miljøproblemer:

  • Reducering af forurenende røggasser fra skibsfarten
  • Rensning af processpildevand fra industrivirksomheder, energisektoren samt olie og gas branchen.
  • Rensning og varmegenvinding af røggas fra særligt forurenende virksomheder, herunder biomasse-fyrede kraftvarmeværker
  • Energiudnyttelse af flydende industrielle biprodukter, farligt affald og andre alternative brændstoffer med lavt energiindhold og højt vandindhold
  • Reduktion i forbrug af drikkevand til industrielle processer
  • Optimering af biomasse til forgasningsanlæg.

Samarbejder og foreninger