Sprog:
  • English
  • Dansk

Højteknologiske og bæredygtige løsninger til industrien

Den europæiske miljølovgivning er blevet skærpet på en række områder de senere år. Som konsekvens er den danske lovgivning tillige blevet skærpet på en række områder. Hensigten er naturligvis at bevare et rent samfund til vore efterkommere, og ambitionerne fra vore politikkere om et renere samfund er passende høje. Lovgivningen er i det store hele indrettet således, at de som forurener mest, får pålagt den største byrde. Desværre må man konstatere, at kontrollen ofte ikke fungerer, hvorfor lovgivningen ikke altid kommer til at virke efter hensigten. Det bliver så op til den enkelte virksomheds samvittighed i hvilket omfang loven følges.

PureteQ har udviklet og patenteret et antal teknologier inden for miljøområdet. Målet for PureteQ’s løsninger er, at gøre dem omkostningsneutrale for virksomhederne, og i mange tilfælde vil virksomhederne kunne tjene penge på at indføre den nye miljøteknologi.

Der er som bekendt stort fokus på at genanvende ressourcer, og regeringens nye ressourceplan stiller mål for en række af disse områder. Et vigtigt indsatsområde er at få udfaset/reduceret anvendelse af fossilt brændstof. Der har i mange år været fokus på at energiudnytte flydende farligt affald, såvel i Danmark som i udlandet. Dette i sådan et omfang, at der i dag findes rigelige store mængder flydende farligt affald såvel som industrielle biprodukter, og som har lavt energiindhold og høj vandprocent.

PureteQ har udviklet et energianlæg, som er i stand til at forbrænde disse fraktioner på en miljømæssig forsvarlig måde uden at skulle tilføre støttebrændsel. Vi kalder det for et Intensive Combustion System - ICS. Dette anlæg leveres som turn-key løsning inklusiv det nødvendige renseudstyr til såvel emissioner i luften som til udledninger til modtageren.

 

 

Download PDF
Turbo Scrubber biomasse
Download PDF
Energy System
Download PDF
Multi Stripper
Download PDF
ICS